Vrienden inschrijfformulier

Vul het hele formulier in!


    We stellen het op prijs als u per incasso wilt betalen. De contributie bedraagt € 66,- per kalenderjaar en de afschrijving vindt jaarlijks plaats in januari.

    U kunt kiezen voor een individueel donateurschap (minimaal € 21,- per jaar) of samen met uw partner (minimaal € 42,- per jaar). In het eerste geval kunt u 3 kaartjes per jaar met korting kopen, in het tweede geval 6 kaartjes. Welk bedrag wilt u doneren?