Belangstellingsformulier nieuw lid

Vul het hele formulier in!

Over toelating beslist het bestuur, dat daarbij bepaalde criteria in acht neemt, zoals o.a. wat aspirant spelers betreft, hun opleiding en ervaring.

    Een bepaalde leeftijd bepaalt mede voor welke rollen u wellicht geschikt bent.    We stellen het op prijs als u per incasso wilt betalen. De contributie bedraagt € 66,- per kalenderjaar en de afschrijving vindt jaarlijks plaats in januari.